Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


May 8, 2024

Lennart och Charlie spekulerar kring varför man har eller inte har kraft i olika områden och hur sjutton man gör får att få tillbaks den. 

Vi reder ut ett knepigt begrepp; Vad menas med att man har "integritet"?