Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


May 15, 2024

Har omvärlden blivit mer; "Rätt / Fel", "Antingen / Eller", "Ja! / Nej!"? ...Vi tror det!

Vad kan det bero på och hur kan vi alla hjälpa oss själva att ha friheten att vara någonstans på skalan? Och kanske till och med vara både Ja OCH Nej"?