Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Sep 18, 2019

I tredje och sista avsnittet på temat äventyr diskuterar Niklas, Pia och Johan hur du kan få in mer äventyr i ditt liv. Är det säkraste sättet att få in mer äventyr till sitt liv att boka en resa till Burma, eller är det viktigaste att ha sina kantarellögon inställda på äventyr i vardagen för att uppleva de mest spännande äventyren i livet?