Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Jan 29, 2020

Vi tar oss an temat uthållighet och pratar om dess betydelse för att nå framgång i både projekt och i livet som helhet. Vilka risker finns det när du har brist på uthållighet? Och vad händer när du har för mycket uthållighet? Men framför allt - vilka nya resultat kan du nå om du applicerar uthållighet på rätt sätt?