Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Feb 19, 2020

Var med i ett fantastiskt fint samtal på temat Empati. Lennart och Pia  pratar om ämnet ur ett brett perspektiv, från upplopp och företagande till skilsmässa och medlidande. Vad är skillnaden mellan empati och sympati? Och varför är empati en så oerhört viktig del i både företagandet och livet?