Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Sep 30, 2020

Miia och Charlie pratar om vad som skapar besvikelse, och hur den går att förebygga. Går det att planera bort en besvikelse, eller är det bristande planer som är själva grunden för att bli besviken? Vi pratar även om vad som är värst - att bli sviken eller att göra någon annan besviken.