Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Oct 28, 2020

Charlie och Lennart tar ett rejält tag om en riktigt hjärtefråga, nämligen den personliga kickoffen. Hur ofta stannar du upp och ser efter var du är i ditt liv, och vart du är på väg? Som dom flesta andra är detta något vi gör allt för sällan, och då är en kickoff för dig själv ett inspirerande och kraftfullt verktyg att ta till! Men vad innebär det egentligen, och hur går du till väga för att förbereda ditt nästa steg i livet?