Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Apr 21, 2021

Måste man ha en vision för sitt liv? Är det ett överskattat verktyg eller har vi en vision vare sig vi vill eller inte? Charlie och Lennart diskuterar visionens betydelse för våra liv, om vår vision är ett medvetet beslut och om och hur vi kan ändra visionen om vår framtid för att få helt nya resultat.