Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden

Jun 12, 2024

Efter förra veckans intensiva samtal om EU-valet, så lyfter Charlie och Lennart frågan ett par snäpp och engagerar sig i belsutsprocesser, val och varför så många för slut på energi, allt efter att besluten hopar sig och valen uteblir.


Jun 5, 2024

Charlie och Lennart pratar om demokrati och val i allmänhet och EU-valet i synnerhet. Ska man rösta i alla val? Vad händer om vi inte röstar och vilka bevekelsegrunder kan man ha om vad man skall rösta på. 


May 29, 2024

Allt börjar med en bild på en grankvist, och leder till ett spännande samtal om vad som egentligen är ordning och det någonsin är oordning. Vad är det egentligen som pågår när livet känns "kaosigt" och hur är det egentligen för en larv att bli fjäril?


May 22, 2024

Lennart och Charlie tar en titt i de senaste trådarna i Facebookgruppen "Ett rikare liv" och ger sin bild av aktuella frågor.

Som allt från hur man ska investera 50 000 kronor, till att bara vara tacksam över varmvatten.


May 15, 2024

Har omvärlden blivit mer; "Rätt / Fel", "Antingen / Eller", "Ja! / Nej!"? ...Vi tror det!

Vad kan det bero på och hur kan vi alla hjälpa oss själva att ha friheten att vara någonstans på skalan? Och kanske till och med vara både Ja OCH Nej"?