Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden

Jul 24, 2024

Charlie är nyss hemkommen från Japan och Lennart har haft datorkris.

Detta leder oss in på ett samtal om hur vår hjärna, i sökande av effektivitet, skapar en massa utmaningar för oss när vi skall förstå andra, och hur detta blir värre när vi känner stress.


Jul 17, 2024

Vi konstaterar att det faktiskt är närmare nästa jul än förra julen

Då passar vi på att prata om hur man gör en halvårsavstämning som faktiskt ger värde, energi och nya insikter.


Jul 10, 2024

Vi tar avstamp i frågan om huruvida man tar hänsyn till sin moral när man köper aktier. Om att "rösta med plånboken", klimat, rättvis och att välja bort det aktivt dåliga.

Ska man tänka på miljön och köpa ny el-bil? Och är det moraliskt försvarbart att köpa den där Armaniväsk-kopian i semesterparadiset?


Jul 3, 2024

 

Begreppet kan tyckas komplext och skitnödigt, men Charlie och Lennart ger sig ändå på att dissekera detta begrepp – som verkligen är en nyckel till ett rikt liv.

Lennart berättar varför det är en större utmaning för honom att titta bakåt, och Charlie berättar varför det – för honom –...


Jun 26, 2024

Lennart och Charlie pratar om vikten av att följa upp sina val med konkreta aktioner, och hur det är viktiga ATT man gör något, snarare än VAD man gör.

Charlie delar också med sig om en av sina stora rädslor, och hur den driver honom framåt genom livet.