Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden

Jun 26, 2024

Lennart och Charlie pratar om vikten av att följa upp sina val med konkreta aktioner, och hur det är viktiga ATT man gör något, snarare än VAD man gör.

Charlie delar också med sig om en av sina stora rädslor, och hur den driver honom framåt genom livet.


Jun 19, 2024

Det närmar sig Midsommar, eller "Sommarens Portar" som Charlie vill kalla det, och podden erbjuder en femstegsmodell för att stanna upp, och utvärdera hur livet går, nu när sommaren tveklöst är här och tempot skiftar under ett par veckor.


Jun 12, 2024

Efter förra veckans intensiva samtal om EU-valet, så lyfter Charlie och Lennart frågan ett par snäpp och engagerar sig i belsutsprocesser, val och varför så många för slut på energi, allt efter att besluten hopar sig och valen uteblir.


Jun 5, 2024

Charlie och Lennart pratar om demokrati och val i allmänhet och EU-valet i synnerhet. Ska man rösta i alla val? Vad händer om vi inte röstar och vilka bevekelsegrunder kan man ha om vad man skall rösta på.