Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Aug 4, 2021

När hade du ett på riktigt värdigt samtal med en familjemedlem senast? 

Det är lätt att falla i mönster med personer vi umgås med. Vi gör och säger samma saker som alltid och ofta vet vi redan när telefonen ringer vad samtalet kommer handla om. Varför är det så, och vilka nya nivåer av relationer går vi miste om för att vi inte öppnar upp för nya samtal med personerna som står oss nära? Charlie och Cathrin tar sig an ämnet att skapa nya samtal med personerna vi har omkring oss.