Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Sep 1, 2021

Varför ska vi krossa glastak om vi är nöjda där vi är? 
Att utvecklas och samla nya erfarenheter är ett effektivt sätt att känna oss närvarande till livet. Så hur gör vi för att ta nästa steg i livet och lära oss nya saker när vi känner att vi nått en platå?