Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Sep 22, 2021

Uttrycket "What you resist persists" har du säkert hört någon gång, men vad innebär det? Charlie och Lennart har uppmärksammat FIRE-rörelsens framfart och att jakten på framgång ofta blir så intensiv att man glömmer målet och springer rakt förbi. Stannar vi upp för sällan för att inse vad vi gör, och varför?