Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Sep 29, 2021

FIRE-rörelsen (Financial Independence, Retire Early) har vuxit kraftigt de senaste åren. Den går i huvudsak ut på att så snabbt som möjligt i livet skaffa sig ekonomisk frihet för att under resten av livet kunna leva som du vill. Är detta ett framgångsrikt sätt att leva och skapa nya möjligheter i livet eller är det en konsekvens av att inte veta vad du vill på riktigt? Charlie och Lennart diskuterar ämnet och om livsstilen är nyckeln till ett rikare liv.