Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Oct 6, 2021

Varför är vi så engagerade i att skaffa mer pengar men glömmer bort de vi har? Charlie och Lennart besöker det kära ämnet om vår finansiella ekonomi och diskuterar frågan om hur logiskt vi hushållet med de pengar som vi har. Hur kommer det sig att vi dagligen sliter för en lönehöjning samtidigt som vi betalat 800 kronor i månaden för en fritids-avgift som vi inte använder? Lyssna till ett insiktsfullt avsnitt om budget, planering och hur vi tar hand om våra finansiella tillgångar.