Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Oct 13, 2021

Det finns tusen sätt att dela en limpa på och minst lika många sätt att dela upp sina pengar. Nämner man "budget" är det lätt att få upp bilden av Lyxfällans budgettavla, men är det så en budget måste se ut? Att ha en god finansiell ekonomi och god relation till sina pengar handlar till stor del om att låta flödet ligga i linje med livet i övrigt. Hur får man då detta att gå ihop? Charlie och Lennart resonerar!