Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Oct 20, 2021

Är det viktigt att inkludera andra i din ekonomi, eller att inkludera dig själv i andras? För många är den privata finansiella ekonomin  någonting som vi helst håller för oss själva, men kan det finnas tillfällen då det är en fördel att diskutera ekonomin tillsammans med andra? Har du till exempel själv koll på vilka försäkringar din partner betalar för eller vilka tillgångar din förälder har som en dag ska lämnas över? Charlie och Cathrin lyfter ämnet om att "boa ekonomin tillsammans" för få bättre koll på sin egen och sina närståendes finansiella ekonomi.