Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Feb 2, 2022

Ett effektivt sätt att skapa nya resultat och få ut mer 2022 är att skapa fler och bättre affärer. Affärer gäller dock inte bara den finansiella ekonomin, utan även hur du byter dig till mer tid, mer pengar och mer energi. Hur kan du skapa större värden genom att göra bättre affärer, och vart finns affärsmöjligheterna du inte ser?