Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Feb 9, 2022

Oavsett vad vi vill åstadkomma i livet är vi på ett eller annat sett beroende av andra människor. Vare sig det gäller organisationen i en bostadsrättsförening eller i idrottssammanhang är det viktigt att ha ett välfungerande team och tydligt ledarskap för att nå bästa reslutat. Hur utser vi på bästa sätt en ledare och har ledaren någon möjlighet att avsäga sig ansvaret om den ens vill? Charlie och Lennart bollar kring ämnet team och ledarskap som strategier för ett rikare liv.