Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Feb 16, 2022

En gåta om en gethandlare lade grunden för veckans avsnitt om hur storytelling kan skapa helt andra resultat än vad matematiken visar. Storytelling har just en stor inverkan på hur vi ser på värdet av olika saker, men är det alltid så relevant? Varför undviker vi att göra en bra affär om vi vet att affären hade varit ännu bättre för en vecka sen? Varför hittar vi på slutsatser som inte finns för att skapa mening och vilka konsekvenser leder det till i våra liv?