Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Feb 23, 2022

Hur får vi de olika delarna i livet att gå ihop, och finns den en gemensam lösning till flera av våra problem? Charlie och Cathrin går igenom hur orsark och verkan hänger ihop och hur vi kan få vardagens utmaningar att lira tillsammans.