Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Mar 23, 2022

Att ha koll på sin finansiella ekonomi är en viktig del för ett rikt liv. I veckans avsnitt går Charlie och Lennart igenom tre av de viktigaste nyckeltalen för att få grepp om hur ens pengar mår, hur de används och vart ens pengar är på väg. Vad behöver du ha koll på för att få en sundare och mer framgångsrik finansiell ekonomi?