Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Mar 30, 2022

Hur påverkas vi av personerna som finns runt omkring oss? Oavsett om det är en familjemedlem, en vän eller en granne så påverkas vi av de som på ett eller annat sätt spelar en roll i vår vardag. Vilken påverkan har de på hur vi är, tänker och beter oss? Hur kan vi vara uppmärksamma på effekterna och vad kan vi göra för att göra våra medmänniskor till en tillgång i våra liv?