Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


May 11, 2022

Vi har tidigare pratat om betydelsen av att känna tacksamhet, men hur är det med de sakerna som vi inte känner tacksamhet för? Vilka stolpar står i vägen för oss och vad finns på andra sidan?