Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Aug 10, 2022

Är att vara effektiv och produktiv samma sak?
När semestertiderna börjar närma sig sitt slut och vardagen tar sig en ny början är vi fulla av mål om en ny vardag. Ska vi då sikta på att vara effektiva på jobbet, eller bara produktiva? Charlie och Lennart resonerar kring vad det innebär att vara effektiv i sina handlingar och projekt, och hur du undviker att vara slösaktig med dina resurser i jakt på nya resultat.