Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Aug 24, 2022

Livet flyter sällan på helt oproblematiskt. Fyllt med små och stora utmaningar, svårigheter och störningar som kan vara högst medvetna eller omedvetna. Dessutom har vi en förmåga att själva skapa svårigheter för oss själva bara för att nå den tillfredsställande känslan av att ha löst problemet. Hur kan vi identifiera vilket grus vi har i maskineriet och varför märker vi inte om att båten brinner när vi är upptagna med annat eller lägger märke till oljudet av fläkten innan den stängs av?