Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Oct 12, 2022

Pratar vi om ett kvalitativt liv grundas de ofta i det som är kulturellt inlärt från vår omgivning. Oavsett om det gäller kvadratmeter på lägenheten, lön i kuvertet eller antal utlandsresor per år är det lätträknade värden som samhället lärt oss är mått på ett gott liv. Det är dock inte lägenhetens storlek, lönen eller resorna som gör vårt liv lyckligt, utan de mjuka värdena som det ger. Hur kan vi då undvika att mäta de hårda värdena och istället mäta det som på riktigt gör skillnad i våra liv?