Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Nov 2, 2022

Att hitta vad vi har ha talang, fallenhet eller "lätt" för är en av de saker som på riktigt kan styra våra liv i en ny riktning. Att identifiera vart vår talang ligger är däremot inte alltid lätt. Vi kan ibland blanda ihop vilken egenskap som egentligen ligger bakom resultaten, missta hårt jobb för talang eller lägga allt för mycket energi på det vi inte har talang för. Hur kan vi göra för att lokalisera och lyfta fram våra talanger och förflytta energi från det vi har svårt för till det som med lätthet faller oss naturligt?