Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Aug 23, 2023

Från en sommar full av förväntningar går vi nu mot en tid full av helt andra förväntningar. Blev sommaren som vi ville och har vi en klar bild över hur våra nya, framåtblickande rutiner som ska sättas under hösten? Oavsett om förväntningarna har förverkligats, svikits eller fortfarande ligger framför oss är det viktigt för oss att förstå vad förväntningarna innebär för oss - och vem som bär ansvaret för dom.