Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Aug 30, 2023

Charlie återkopplar från sin klassåterträff och lyfter insikten av att så många har så olika uppfattningar om samma sak. Allt beror på vilket perspektiv man kom ifrån och såg händelserna ifrån. På samma sätt går det att dra slutsatser från företagandet. Gör vi det vi gör för att marknaden efterfrågar det, eller har vi har helt enkelt bara bestämt oss för att fortsätta med det vi gör? Vad blir konsekvenserna, och hur kan vi lyckas med att se både utifrån och in och inifrån och ut?