Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Sep 27, 2023

Vänskap, partnerskap, föräldraskap och grannskap. Alla relationer är ett pågående skapande i hur de utvercklas och förändras. Oavsett om detta är medvetet eller inte påverkar hur vi är nivån på våra relationer och på de "skap" vi har omkring oss. Lennart pratar om vikten av att se sig själv som en liten del i del i det stora sammanhanget och Charlie berättar om hur han skapat grannskapets varma känsla mitt i Stockholm.