Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Oct 11, 2023

Vi har nu gått in i oktober och därmed också in i årets sista kvartal. Med sommaren bakom oss kan vi börja sammanfatta och utvärdera året som gått hittills och se över vilka mål och uppgifter som kvarstår inför hösten.

Årets sista månader är inte bara en möjlighet att sammanfatta och utvärdera, utan även en möjlighet att i god till förbereda oss för året som väntar framför oss.

Vad är Charlie och Lennarts bästa tips för hur du på bästa sätt tar vara på höstmånaderna? Det och mer i veckans avsnitt!