Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Oct 18, 2023

Nyheterna om eländena runt om i världen avlöser varandra och det kan vara svårt att hålla energin och framtidstron uppe. Att skilja på vad som är hemskt i världen och hur ens eget liv påverkas är inte alltid lätt och vi pratar därför i veckan om hur vi ska klara av, hantera och tolka allt som händer runt omkring oss.