Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Dec 6, 2023

Genom livet är det många människor hos oss som kommer och går. En del tar oss på äventyr och hjälper oss växa, andra håller oss tillbaka eller leder in oss på fel väg i livet. Att se över vart våra medmänniskor tar oss och vara medveten om vart vi är på väg är bättre att inse förr än senare.

Vi pratar också partnerskap. Är vi överens med våra respektive vart vi ska? Vet vi vad vi vill både idag och i framtiden, och är vi värvade till idén att planera tillsammans? Tar du en dag i taget eller vågar du ställa frågan om ni ska resa ihop?