Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Mar 6, 2024

Vi pratar om hur viktigt det är att kunna ta olika perspektiv utan att hamna i position, så väl i att hindra krig i världen, som krig i hemmet.

Vi pratar om misstaget i att "burka" och hur man gör för att se saker på nytt sätt, utan att tappa sig själv.