Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Mar 13, 2024

Samtalet kring perspektiv, fortsätter med hur svårt det är när våra känslor drar iväg med oss.

Vi tittar på hur ansvariga vi egentligen kan vara för våra tillfälliga känsloyttringar, och vad det egentligen innebär att be om förlåtelse för sitt beteende.