Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Apr 3, 2024

Podden om känslor, för en månad sedan, har lett till spännande samtal i FB-gruppen.

Charlie och Lennart spinner vidare på det, och skärskådar om man ska följa sitt hjärta, eller låta hjärnan göra jobbet... eller ingetdera...