Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Apr 10, 2024

80% av all oro är obefogad sägs det, men Charlie påstår att det är 100%.

Vi tittar på hur bilden av vår framtid påverkar nuet, och vikten av att kunna välja om jag skall associera mig med den bilden, eller dissociera mig från den.