Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Apr 17, 2024

Charlie och Lennart undersöker hur man vet varför man gör de val man gör.

Är det för min skulle eller för någon annans skull?

Är det ens viktigt?