Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Apr 24, 2024

Vi undersöker om hur livet blir om man alltid jagar de "tio fåglarna", eller hur det blir om man istället sitter still och klappar på samma fågel – både i området pengar och i en rad andra områden.