Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


May 1, 2024

Att komma tillbaka till ny match, när man förlorat en tidigare.

Hur gör man det fortast? Är det ens bra att göra det fort?

Och hur ser man till att det blir en ny match och inte bara samma gamla igen?

Om att associera och disassociera sig till händelser och konflikter för att komma vidare.