Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


May 22, 2024

Lennart och Charlie tar en titt i de senaste trådarna i Facebookgruppen "Ett rikare liv" och ger sin bild av aktuella frågor.

Som allt från hur man ska investera 50 000 kronor, till att bara vara tacksam över varmvatten.