Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Sep 2, 2020

Balansekonomi kan äntligen presentera pengakoll 2020!
Pengakollen är en vidareutveckling av det balansblad som vi har använt under många år för att få överblick över personliga inkomster, utgifter och hela den personliga finansiella ekonomin. I podden berättar vi mer om detta och vi pratar även om tankegångarna kring sparande och hur du kan gå från ord till handling för att få en mer harmonisk finansiell ekonomi.