Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Oct 23, 2019

I andra avsnittet på temat Lekfullhet diskuterar Charlie, Pia och Cathrin lekfullhet som framgångskoncept. Vi lär även känna Pias sidekick Pim och hur hon kommer till undsättning när livet kommer med utmaningar.