Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Dec 4, 2019

Charlie och Pia diskuterar vad de engagerar sig för - och vad som absolut inte engagerar dem. Vad är skillnaden mellan engagemang som kommer inifrån, och engagemang som kommer från andras brinnande intresse? Och är det egentligen alltid bra att ha ett stort engagemang, eller medför det en risk för att missa annat som är viktigt runt omkring?