Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Mar 18, 2020

Pia och Lennart diskuterar vilka verktyg som kan användas för att byta perspektiv. I många fall är det lättare sagt än gjort - så vilka knep finns det? Och vilket perspektiv bör man ta, eller kanske inte ta?