Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Apr 22, 2020

Go to-ställe.. Vad är det ens för ord? Jo, det ska vi förklara! Det finns nämligen beteenden, både medvetna och undermedvetna, som du använder dig av då du utsätts för olika situationer. Ibland är de positiva, ibland negativa, men oavsett vilket är de viktiga att ta reda på. I Lennarts fall gör vi det genom en tillbakablick på barndomen, medan Charlie förklarar varför det vid första instinkt är en fantastisk idé att diska med en hammare.