Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Nov 4, 2020

Jan och Lennart tar ett rejält tag om begreppet investeringar och diskuterar vad en affär egentligen är. Vad är skillnaden på en investering och sparande, och är Jan och Lennart överens om att ägna sig åt spekulation är en god eller dålig idé?