Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Dec 30, 2020

Året 2020 börjar (äntligen) närma sig sitt slut och vi har ett helt nytt år att se fram emot. Många av oss passar på att sätta upp nya mål och löften inför året som kommer och tar vara på den nystart som nyår innebär. Frågan är dock hur vi får våra nyårslöften att hålla? Är nyckeln att påbörja nya året redan i december, att vara tydlig med sin målsättning eller att planera en kickoff, inte bara för jobbet, utan för hela ditt liv?